تاریخ، از: تا:

گزارش خریدهای غیر نقدی و وضعیت چک‌های ارسالی


ردیف تاریخ شماره فاکتور مبلغ نقد مدت تسویه درصد سود مبلغ سود مبلغ نهایی وضعیت چک اطلاعات چک تاریخ سررسید